Our Cookies Policy

This site uses cookies. For more information, please read our privacy policy.

1. Каква информация събираме?

Ние събираме информация от Вас, когато се регистрирате на нашия сайт и направите поръчка. Всички задължителни полета за данни са посочени като такива и трябва да бъдат попълнени, а останалите са отбелязани като доброволни и не са незадължителни за попълване при поръчка. Когато поръчвате или се регистрирате на нашия сайт, може да Ви бъде поискано да въведете следните данни: име, фамилия, е-мейл адрес, пощенски адрес и телефонен номер.

2. За какво използваме информацията Ви?

Всяка информация, която събираме от Вас, може да бъде използвана по един от следните начини:
  • Да подобрим Вашия опит при работа със сайта ни (Вашата информация ни помага да отговорим по-добре на индивидуалните Ви нужди)
  • Да подобрим нашия уебсайт (непрекъснато се стремим да подобряваме предлаганите от нас услуги и функции на сайта въз основа на информацията и отзивите, които получаваме от Вас)
  • Да подобрим обслужването на клиентите (информацията Ви ни помага да реагираме по-ефективно на Вашите високи изисквания за обслужване на клиенти и поддръжка)
  • Изпращане на периодични е-мейли (Е-мейл адресът, който предоставяте за обработка на поръчките, може да бъде използван за изпращане на информация и актуални новини, отнасящи се до поръчката или запитването Ви, ако сте дали съгласие затова)

3. Използваме ли "бисквитки"?

Да. "Бисквитките" са малки файлове, които сайтът или неговият доставчик на услуги прехвърлят на твърдия диск на Вашите компютри през Вашия уеб браузър (ако разрешите), който позволява на сайтовете или доставчиците на услуги да разпознават Вашия браузър и да прихващат и помнят определена информация.

4. Разкриваме ли информация на външни лица?

Ние не продаваме, не търгуваме или по какъвто и да е друг начин прехвърляме на външни лица Вашата лична информация. Може да се наложи да предоставим Вашата информация, когато смятаме, че това е необходимо за спазване на закона, на правилата на сайта ни или за защита на правата, собствеността или безопасността както на нас, така и на други лица. Информацията за посетителите, която не може да бъде идентифицирана като лична може да бъде предоставена на други страни за маркетинг, реклама или друга употреба.

5. Съответствие с регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 г., с който се отменя Директива 95/46 / ЕО на ЕС за защита на данните, от Powerhost.bg се вземат всички възможни технически и организационни мерки признати от приложимото право в областта на защита на данните, за да защитим всички данни, които можем да съхраняваме, да оперираме или обработваме за нашите клиенти.

Paleopark Varshets

The park and the museum exposition present to the visitors that this area was inhabited by animals very different from today's: rhinos, ancient wild horses and cloven-hoofed animals, cheetahs, hyenas, saber-toothed cats, large vultures, eagles, falcons and bustards, blackbirds, larks , swifts and many other extinct bird species. Antelopes and large lizards - lizards - were found. The exposition complex of the paleopark is represented by an exhibition center - a hall and a park environment with unique sculptural reconstructions. In the hall, visitors can see an exhibition with fossil remains of the deposit and enjoy multimedia with videos and animation representing the deposit. The exposition is presented in 10 showcases through separate bones and castings of more impressive remains, the originals of which are stored in the NPM-BAS. Separate boards with illustrations and text show the more attractive species found in the locality. The diorama with an area of ​​about 12 square meters restores the natural environment 2.5 million years ago around the locality - vegetation, relief, main species of vertebrates. It is a model of the karts - the specific geomorphological formations that form the modern landscape in the area of ​​the deposit. To date, about 140 species of vertebrates have been identified in the locality, including 8 species of reptiles and amphibians, 74 species of birds / 5 of which are new species of larks worldwide /, 37 species of small mammals and 21 species of large mammals. More than 1,700 bone remains of birds and over 1,000 bone remains of predators, even-toed ungulates and non-even-toed ungulates have been collected from the locality. 15 species of birds, one species of small carnivorous mammal and one species of vole are new to world science. This faunal wealth places the locality near Varshets in the first place in terms of the number of vertebrate species found among the localities of Villafranca age in Europe. Working hours: Wednesday - Sunday 10:30 - 13:00 and 13: 30-17: 30, Weekends: Monday and Tuesday.